Министар заштите животне средине Горан Триван потписао је данас меморандуме о разумевању за припрему техничке и тендерске документације за завршетак ревитализације и ремедијације Великог Бачког канала и за пречистач отпадних вода у Краљеву, који се реализују у оквиру Програма Европске уније „Подршка ЕУ у припреми пројеката (ЕУ ППФ).

У Србији је на Светски дан  заштите животне средине, потписивањем тендерских документација за велике инфраструктурне пројекте уз помоћ Европске уније, озваничен значајан конкретан корак ка решавању еколошких проблема који су нарушавали стање животне средине Србије деценијама уназад. Питање пречишћавања отпадних вода и управљања отпадом, како је рекао министар Триван, приоритетна су у раду Министарства заштите животе средине, а обезбеђивање пројектно-техничке документације  кључни предуслов за инвестиције без којих нема боље животне средине. „Заштита животне средине постаје компаративна предност развоја Србије, због великих инвестиција које се у тој области очекују“, истакао је Триван.

На основу обезбеђене тендерске докуменације за пројекат ремедијације и ревитализације Великог Бачког канала, биће реализована трећа, последња фаза решавања једне од црних еколошких тачака у Србији, али и у региону. У оквиру програма подршке и помоћи Европске уније, на основу потписаног Меморандума о разумевању обезбеђена су средства за пројектно-техничку документацију за систем сакупљања и пречишћавања отпадних вода у граду Краљеву, чиме ће се трајно побољшати здравствено-санитарни и еколошки услови живота грађана овог подручја.

Меморандуми су потписани у присуству шефа делегације Европске уније Сема Фабриција, који је истакао да помоћ коју Европска унија пружа Републици Србији није само усмерена на процес придруживања заједници европских држава, већ је циљ модерна, одржива Србија и бољи услови живота грађана.

 Уоквиру Програма ЕУ ППФ потписани су меморандуми о разумевању за припрему техничке и тендерске документације инфраструктурних пројеката у области животне средине и саобраћаја у вредности од 21 милион евра. Програм ЕУ ПФФ предвиђа припрему девет таквих пројеката, као и припрему по три инфраструктурна пројекта у областима транспорта и енергетске ефикасности. Укупна потенцијална инвестициона вредност тих 15 пројеката већа је од 850 милиона евра.

Циљ програма је јачање техничких и административних капацитета у области управљања и коришћења претприступних фондова ЕУ, како би се убрзао процес припреме за чланство Србије у Европској унији.