Pomoćnik ministra zaštite životne sredine Filip Abramović i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišli su radove na izgradnji gradskog kolektora za Centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu.

Kolektor će biti izgrađen u dužini od 5150 metara, i to prečnika 1.000 milimetara dužine 2.050 metara, prečnika 1.200 milimetara dužine 3.100 metara. Njegov kapacitet će biti 1300 litara u sekundi za kišno vreme, odnosno 640 litara u sekundi za period suvog vremena.

Filip Abramović je tom prilikom ukazao na činjenicu da otpadne vode predstavljaju jedan od najvećih problema životne sredine i da je njegovo rešavanje od prioritetne važnosti za Ministarstvo zaštite životne sredine.

„Ovo što se radi u Leskovcu treba da bude jedan od primera kako i u ostalim opštinama treba sprovesti ovakav i slične projekte, zahvaljujući kojem će se zaokružiti sistem prikupljanja otpadnih voda i njihov tretman kroz sekundarnu i tercijarnu obradu i bezbedno uklanjanje ostatka kako ne bi došlo do zagađenja i ispuštanja otpadnih voda u reke ili zemljište. Leskovac će biti primer kako dalje treba raditi i u ostalim opštinama i kako da se problem otpadnih voda reši na teritoriji cele Srbije“ rekao je pomoćnik ministra Abramović.

Vrednost radova na izgradnji kolektora je 417,2 miliona dinara, dok je za usluge nadzora izdvojeno 46,5 miliona dinara. Posao projektovanja i izgradnje i  usluge tehničke kontrole i nadzora u ukupnom iznosu od blizu 464 miliona dinara finansira Vlada Republike Srbije preko Ministarstva zaštite životne sredine.