Помоћник министра заштите животне средине Филип Абрамовић и градоначелник Лесковца Горан Цветановић обишли су радове на изградњи градског колектора за Централно постројење за пречишћавање отпадних вода у Лесковцу.

Колектор ће бити изграђен у дужини од 5150 метара, и то пречника 1.000 милиметара дужине 2.050 метара, пречника 1.200 милиметара дужине 3.100 метара. Његов капацитет ће бити 1300 литара у секунди за кишно време, односно 640 литара у секунди за период сувог времена.

Филип Абрамовић је том приликом указао на чињеницу да отпадне воде представљају један од највећих проблема животне средине и да је његово решавање од приоритетне важности за Министарство заштите животне средине.

„Ово што се ради у Лесковцу треба да буде један од примера како и у осталим општинама треба спровести овакав и сличне пројекте, захваљујући којем ће се заокружити систем прикупљања отпадних вода и њихов третман кроз секундарну и терцијарну обраду и безбедно уклањање остатка како не би дошло до загађења и испуштања отпадних вода у реке или земљиште. Лесковац ће бити пример како даље треба радити и у осталим општинама и како да се проблем отпадних вода реши на територији целе Србије“ рекао је помоћник министра Абрамовић.

Вредност радова на изградњи колектора је 417,2 милиона динара, док је за услуге надзора издвојено 46,5 милиона динара. Посао пројектовања и изградње и  услуге техничке контроле и надзора у укупном износу од близу 464 милиона динара финансира Влада Републике Србије преко Министарства заштите животне средине.