slika-bprМинистарство пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за хемикалије, у оквиру пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“, у сарадњи са Привредном комором Србије, одржало је семинар: „Планови за усаглашавање националних прописа којима се уређују биоцидни производи и припрема индустрије за имплементацију ЕУ Уредбе о биоцидним производима“.

У циљу информисања привредних субјеката о плановима министарства у погледу усаглашавања националних прописа којима се уређује стављање у промет биоцидних производа, представници министарства одржали су следеће презентације:

Семинару је присуствовало преко 120 представника индустрије биоцидних производа који су имали прилику да се додатно информишу о обавезама које произилазе из процеса приступања ЕУ, као и о инструментима који могу да олакшају тај процес, како би претприступни период што боље искористили за припрему за имплементацију Уредбе о биоцидним производима.