20180412_112131 EKO SAJAMMinistar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan izjavio je danas da Srbija možda nema novca ali ima znanje, stručnjake da dosegnemo ekološke standarde Evropske unije i naš ne samo proklamovani, već i suštinski cilj  da nam životna sredina bude čistija, ljudi zdraviji da imamo životnu sredinu po meri čoveka.

Poglavlje 27 je najobimnije i verovatno najteže u pregovaranju, trideset posto evropske legislative se odnosi na životnu sredinu, dotiče sve oblasti našeg života i rada, ali je i najkorisnije za građane. Zato sada završavamo preciznu analizu o stanju životne sredine u Srbiji  i paralelno sa tim izrađujemo pregovoračku poziciju koja će biti gotova do juna, a sve sa ciljem da bi od EU dobili prave rokove za primenu ekoloških standarda u Srbiji “,  rekao je Trivan na otvaranju šestog međunarodnog sajma „EKO EKSPO 2018“,  koji se danas i sutra održava u Belekspo centru u Beogradu.

On je naveo da su sredstva potrebna za ispunjavanje obaveza iz Poglavlja 27  ogromna, da  procenjujemo da nam treba 15 milijardi evra u narednih 30 godina i ukazao da  ulaganje u životnu sredinu nije trošak već investicija.

„Moramo uložiti svu pamet i stručnost kako bi kroz projekte obezbedili sredstva iz fondova, koja su čak bespovratna, ili dostupna kroz domaća i strana partnerstva. Nema investiranja u životnu sredinu ako lokalne samouprave, privreda, industrija i svi drugi ne izrade projektno-tehničku dokumentaciju“, ukazao je ministar.

On je rekao da su prioriteti Srbije u zaštiti životne sredine fokusirani na oblasti prilagođavanja na klimatske promene,  preradu otpadnih voda, za šta nam treba 300 postrojenja, upravljanje komunalnim otpadom, kvalitet vazduha, remedijacija zemljišta i pošumljavanje.

Ministru zaštite životne sredine Goranu Trivanu uručena je ovogodišnja nagrada „Zeleni oskar“ koja se dodeljuje za veliki doprinos unapređenju zaštite životne sredine u Republici Srbiji i harmonizaciji oblasti zaštite životne sredine sa Evropskom unijom, standardima i regulativom.

Nagradu su dobili i Milorad Grčić v.d. direktor JP EPS za doprinos  unapređenju zaštiti životne sredine u EPS i Republici Srbiji i Mirsad Jaharspahić predsednik Privredne komore Federacije BiH za doprinos unapređenju regionalne saradnje u oblasti  zaštite životne sredine.

Uporedo sa sajamskom manifestacijom,održava se i Konferencija, sa međunarodnim učešćem  “Poglavlje 27 – U susret realizaciji obaveza “ koja učesnicima pruža  priliku da od kompetentnijih ljudi iz struke i državne uprave dobiju korisne informacije koje mogu pomoći u ostvarenju poslovne politike, posebno u pogledu korištenja raspoloživih sredstava u EU, kao i načinima finansiranja projekata iz predmetnih oblasti.