Odeljenje za velike hemijske udese, hemikalije i biocidne proizvode obavlja se poslovi koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od hemijskog udesa u Seveso postrojenjima; inspekcijski nadzor prema Zakonu o hemikalijama, Zakonu o biocidnim proizvodima, Zakonu o zabrani, razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju i drugim zakonima iz oblasti zaštite životne sredine; obavljanje vanrednih inspekcijskih nadzora u slučaju velikog hemijskog udesa; neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave i obavljanje zajedničkih inspekcijskih pregleda sa inspektorima drugih organa; saradnju sa drugim sektorima u Ministarstvu, drugim službama i stručnim organizacijama vezanim za zaštitu od hemijskog udesa; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

  U Odeljenju za velike hemijske udese, hemikalije i biocidne proizvode, obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za velike hemijske udese;
  2. Odsek za hemikalije i biocidne proizvode.

Odsek za velike hemijske udese

Odsek za velike hemijske udese obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od hemijskog udesa u Seveso postrojenjima; inspekcijski nadzor u oblasti sprovođenja mera prevencije, pripravnosti i odgovora na udes kod Seveso postrojenja; inspekcijski nadzor po Zakonu o hemikalijama, Zakonu o biocidnim proizvodima, Zakonu o zabrani, razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja; inspekcijski nadzor i po drugim zakonima iz oblasti zaštite životne sredine; vanredan inspekcijski nadzor u slučaju velikog hemijskog udesa; neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave i zajedničke inspekcijske preglede sa inspektorima drugih organa; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Odsek za hemikalije i biocidne proizvode

Odsek za hemikalije i biocidne proizvode obavlja poslove koji se odnose na: inspekcijski nadzor prema Zakonu o hemikalijama, Zakonu o biocidnim proizvodima, Zakonu o zabrani, razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju i drugim zakonima iz oblasti zaštite životne sredine; neposredan nadzor nad izvršenjem inspekcijskih poslova poverenih autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave; zajedničke inspekcijske preglede sa inspektorima drugih organa; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.