Zira 2У оквиру пројекта „Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији“ који Министарство пољопривреде и заштите животне средине реализује у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), невладином организацијом Алтернатива за безбедније хемикалије – ALHem и међународном организацијом цивилног друштва „Women in Europe for a Common Future“ (WECF), 20. мaja 2016. године одржан је семинар за организације цивилног друштва.

Успостављање система безбедног управљања хемикалијама има за циљ заштиту здравља људи и животне средине, а организације цивилног друштва имају значајну улогу у информисању грађана, односно представљају важне посреднике између  надлежних органа и шире јавности. Због комплексности области управљања хемикалијама, неопходно је константно усвајање нових сазнања чиме сарадња између надлежних органа, невладиних организација и осталих партнера додатно добија на значају.

Потрошачи морају да буду свесни да са хемикалијама треба поступати пажљиво, у складу са упутствима која се налазе на етикети. Побољшањем информисаности потрошача, односно подизањем свести свих заинтересованих страна о правима која могу да остваре, доприноси се здрављу људи и животне средине.

Семинар је био посвећен упознавању са одредбама Закона о хемикалијама,  са посебним нагласком на одредби која потрошачима даје право на информацију о присуству супстанци које изазивају забринутост (у даљем тексту: SVHC) у производима у концентрацији већој од 0,1 % и утицају SVHC на здравље људи и животну средину. Представљени су извори података и могућности увођења безбеднијих алтернатива, досадашњи резултати остварени на пројекту (резултати кампање „Избори се да знаш!“), као и резултати анкете о перцепцији грађана Србије о безбедној употреби опасних хемикалија.

Представници министарства надлежног за заштиту животне средине, UNDP, невладине организације ALHem одржали су следеће презентације: Јачање капацитета и стратешког партнерства за безбедно управљање хемикалијама у Републици Србији; Управљање ризиком од хемикалија; Извори и доступност података; Анализа перцепције грађана Србије о безбедности хемикалија; Утицај супстанци које изазивану забринутост (SVHC) на здравље људи и животну средину; Резултати кампање „Избори се да знаш“ у Републици Србији; док је представница међународне организације цивилног друштва WECF одржала презентацију путем видео конференције на тему: Утицај европских организација цивилног друштва на управљање хемикалијама у ЕУ.


Извештај о кампањи “Избори се да знаш”   SRP/ENG