Одбор за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србије којим је председавала председница Одбора Маја Гојковић, разматрао је данас и усвојио Информацију о раду Министарства заштите животне средине за период новембар и децембар 2018. године и јануар 2019. године.

Министар заштите животне средине Горан Триван представио је Одбору најзначајније резултате у раду по секторима које је Министарство постигло у овом тромесечном периоду. Он је у образложењу извештаја нагласио да је поред рада у легислативи и припреми законских прописа за област заштите животне средине, рад Министарства био усмерен ка оперативном и практичном начину деловања, што је имало за резултат напредак у свим областима заштите животне средине. Међу реализованим активностима Триван је указао на помаке у успостављању система за пречишћавање отпадних вода и управљања комуналним отпадом где је Министарство одвојило средства у износу од преко 450 милиона динара за подршку локалним самоуправама у изради пројектно-техничке документације; повећање територије Србије под заштитом и броја заштићених подручја и отварање процеса редефинисања статуса заштићених подручја и зонирања у складу са светским критеријумима и стандардима, интензивну међународну сарадњу и јачање партнерске улоге Србије у регионалним и светским иницијативама на заштити животне средине и природе; стварање услова за решавање вишегодишњих проблема и реализацију значајних пројеката, итд. Триван је указао да је за остваривање постављених циљева неопходно значајно појачати административне капацитете Министарства.

Председница Одбора Маја Гојковић закључила је на седници да би убудуће извештаји Министарства требало да буду што  конкретнији, и да јасније представе фазе у којима се налазе нацрти законских предлога који се предлажу за област заштите животне средине.

Након расправе на седници, Одбор је усвојио Информацију о раду Министарства заштите животне средине за период новембар и децембар 2018. године и јануар 2019. године.