U organizaciji Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva  energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljsto i zaštitu životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, dana 01.02.2013. godine u prostorijama Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, u Novom Sadu, obeležen je Svetski dan vlažnih područja (World Wetlands Day).

Radni deo skupa, posvećen mudrom korišćenju vodnih resursa, otvorio je dr Srđan Belij izrazivši opredeljenje Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja za povećanjem površina pod zaštitom u Republici Srbiji i novim nominacijama zaštićenih područja za listu međunarodno značajnih vlažnih područja.

Konvencija o vlažnim područjima koja su od međunarodnog značaja, naročito kao staništa ptica močvarica – Ramsarska konvencija, usvojena je 2. februara 1971. godine u gradu Ramsar (Iran). Iz tog razloga je za obeležavanje Svetskog dana vlažnih područja utvrđen 2. februar. Konvencija je stupila na snagu 21.12.1975. godine kao legislativni i multilateralni ugovor međunarodnog javnog prava globalnog karaktera. Ovaj međudržavni akt obezbeđuje osnovu za očuvanje i mudro korišćenje vodenih staništa i njihovih resursa, putem lokalnih, regionalnih i nacionalnih aktivnosti i međunarodne saradnje.

Predmet Ramsarske konvencije jeste očuvanje vlažnih područja, koja obuhvataju: močvarno zemljište, ritove, tresetišta, vode (prirodne ili veštačke, stalne ili privremene, sa stajaćom ili tekućom vodom), kao i estuare, rečna ušća, slatine i ribnjake. Osnova sprovođenja ove konvencije je koncept „mudrog korišćenja” sa ciljem očuvanja i održivog korišćenja vlažnih područja i njihovih resursa, za dobrobit čovečanstva. Mudro korišćenje vlažnih područja je definisano kao „održavanje njihovog ekološkog karaktera, ostvareno realizacijom ekosistemskog pristupa, u kontekstu održivog razvoja”.

Ramsarska konvencija ima 164 ugovornih strana (država članica), a na Ramsarskoj listi nalazi se 2083 vlažnih područja od međunarodnog značaja, koja se prostiru na oko 205 miliona ha. Srbija je jedna od 159 država potpisnica Ramsarske konvencije. SFR Jugoslavija je Konvenciju ratifikovala 28.07.1977. godine,  SR Jugoslavija se vodi kao članica Konvencije od 1992. godine, a danas je Srbija kao suksecor Državne zajednice Srbije i Crne Gore naslednik svih prava i obaveza proisteklih iz Konvencije.

Sa teritorije Srbije, 10 zaštićenih područja nalazi se na listi međunarodno značajnih vlažnih područja.