00111. априла 1949. године, тадашњи Завод за заштиту и научно проучавање природних реткости, сада Завод за заштиту природе Србије, донео је решење о заштити водопада Велика и Мала Рипаљка на планини Озрен. То је био први акт о заштити донет од стране ове установе и практично почетак институционалног рада на заштити природе и изградњи мреже заштићених подручја Републике Србије. Та мрежа данас броји око 450 природних добара: националних паркова и паркова природе, заштићених предела, резервата и споменика природе, који обухватају око 662.402 хектара.

Од 2009. године у складу са чланом 106. Закона о заштити природе обележава се 11. април Дан заштите природе. Тог дана се организују васпитне, образовне, рекреативне, стручне и друге активности којима се на примерен начин подстиче и унапређује заштита природе, јер управо, заштићена подручја представљају најбоља места где се може показати колико смо способни да ујединимо и остваримо циљеве заштите и одрживог развоја, кроз сарадњу свих релевентних субјеката,  али и да сваки грађанин наше земље треба да буде свестан значаја очувања природних вредности, биодиверзитета и геонаслеђа Србије, и да својим понашањем и свакодневним односом допринесе њиховом очувању и бољој заштити.

У циљу обележавања Дана заштите природе у Парку природе „Голијаˮ, Завод за заштиту природе Србије и ЈП „Србијашуме”, организују трибину о значају подршке и учешћа локалних заједница и јавности у програмима заштите природе. Трибина ће бити одржана у ОШ „Недељко Кошанин” у Девићима, у оквиру које ће бити презентовани резултати пројекта „Мониторинг медведа у Парку природе Голијаˮ са аспекта живота људи на заједничком простору са медведом.

У Специјалном резервату природе „Гоч-Гвоздацˮ ће бити организована акција пошумљавања, уз учешће студената Шумарског факултета из Београда, а у Споменику природе „Ђавоља варошˮ биће изведена акција сађења борова и цвећа, као и акција чишћења локалитета.

Управљач Споменика природе Ботаничка башта „Јевремовацˮ ће организовати бесплатне обиласке заштићеног подручја у пратњи стручних водича баште у 11 часова и у 13 часова.

Управљач ПИО „Власинаˮ ће обележити Дан заштите природе у Информативном центру за заштиту животне средине на Власини Рид, у сарадњи са Основном школом ,,Академик Ђорђе Лазаревићˮ где ће се одржати час за ученике основне школе, на коме ће стручна служба са чуварима заштићеног подручја краћим предавањем заинтересовати најмлађе да развијају свест о потреби заштите и очувању природе и животне средине, након чега је планиран обилазак заштићеног подручја и упознавање са најзначајнијим биљним и животињским врста.

Јавно предузеће „Палић – Лудашˮ, управљач пет заштићених подручја у региону Суботице, СРП „Лудашко језероˮ, СРП „Селевењске пустареˮ и ПИО „Суботичка пешчараˮ планира предавања која ће се одржати у Визиторском центру „Лудашˮ са ученицима основних и средњих школа на српском и мађарском језику, на тему промоције заштите природе.

Обележавање овог значајног датума организује се и у другим заштићеним подручјима (СП „Пребрезаˮ, СП „Дунавски паркˮ, СРП „Тителски брегˮ, ПП „Шарган – Мокра Гораˮ, СП „Рисовачаˮ), са ученицима основних школа, уз едукативна предавања на тему заштите природе, упознавања ученика са концептом заштите животне средине и обиласцима заштићених подручја, презентацијама значаја очувања природних вредности и важности очувања природе.

Управљач СП „Слапови Сопотницеˮ ће у сарадњи  са локалном телевизијом ТВ Форум на пригодан начин, кроз дневне информативне емисије указати на значај очувања природе и потреби за променом мишљења и понашања у вези заштите природе.

Остала заштићена подручја ће обележити овај датум радним акцијама чишћења заштићених подручја и околине, у сарадњи са волонтерима, локалним становништвом и удружењима грађана која се баве заштитом животне средине (СРП „Увацˮ, СП „Ресавска пећинаˮ, ПИО „Долина Пчињеˮ, СП „Стопића пећинаˮ, СРП „Царска бараˮ, „НП Ђердапˮ).