Поводом обележавања Светског дана влажних подручја (Дана Рамсара) у Србији, као централни догађај биће организован скуп „Биодиверзитет влажних подручја“, 31. јануара 2020. године у Центру за посетиоце Предела изузетних одлика „Власина“ на Власини Рид.

Скуп организују Министарство заштите животне средине, Завод за заштиту природе Србије, Покрајински завод за заштиту природе и Туристичка организација општине Сурдулица.

Министарство заштите животне средине и ове године са партнерима се укључује у акције које се почетком фебруара организују широм света, како би указали колико је важно и неопходно да се заштите и очувају влажна подручја, екосистеми који су услов опстанка јединственом биљном и животињском свету.