Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/2010) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju od strane „PROHEMA SRB“d.o.o. Beograd.

Nadležni organ obaveštava javnost da je „PROHEMA SRB“d.o.o. Beograd (registrovan kod APR sa matičnim brojem 20470461 i šifrom pretežne delatnosti broj 4675 – Trgovina na veliko hemijskim proizvodima) podneo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju, dana 16.03.2015. godine.

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima su upravljanje opasnim otpadom – tretman opasnog otpada (Otpadi iz hemijske, grafičke i procesne industrije-rastvarači) metodom destilacije, vakum destilacije i kondenzacije u mobilnom postrojenju .

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17.04.2015. godine, na e-mail: predrag.simic[at]nulleko.minpolj.gov.rs.

Uvid u podnete Zahteve može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 550.