Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe Предузеће „Avista Oil“  д.o.o. Врчин,  Београд, за издавање дозволе за складиштење отпадних уља у Централном складишту за складиштење отпадних минералних и синтетских уља  „Avista Oil“  d.o.o. Врчин,  које се састоји од два резервоара запремине по 50m3 (45t).

Надлежни орган обавештава јавност да је предузећe / компанијa   „Avista Oil“  д.o.o. Врчин, дана 04.03.2019. године поднела захтев за добијање Дозволе за складиштење отпадних уља, на  локацији централног складишта за складиштење отпадних уља, у улици Индустријска 25а, Врчин, Београд, за постојећа два резервоара запремине по 50m3 (45t) сваки,  број предмета 19-00-00163/2019-06.

Активности које горе поменуто предузеће предузима је складиштење отпадних уља у Централном складишту за складиштење отпадних минералних и синтетских уља на локацији  Avista Oil“  д.o.o.  у Врчину, Индустријска 25а,  које се састоји од два резервоара запремине по 50m3 (45t)

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Увид у поднети Захтев, може се извршити у Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 540, од 11h -13h.