Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe «EcoMet Reciklaža“ д.o.o Лозница, Ул. Јована Цвијића 11, 15 300 Лозница за издавање дозволе за управљање отпадом (складиштење и третман) у постројењу за рециклажу отпадних оловних акумулатора у Зајачи, на локацији КП 694 КО Зајача (ревизија дозволе регистарског броја 58, коју је издало Министарство животне средине и просторног планирања, број 19-00-00272/2010-02, од 15.07.2010. године

Надлежни орган обавештава јавност да је предузећe / компанијa  «EcoMet Reciklaža“ д.o.o Лозница, Ул. Јована Цвијића 11, 15 300 Лозница дана 18.02.2019. године поднео захтев за добијање дозволе за управљање отпадом (складиштење и третман) у постројењу за рециклажу отпадних оловних акумулатора у Зајачи, на локацији КП 694 КО Зајача (ревизија дозволе регистарског броја 58, коју је издало Министарство животне средине и просторног планирања, број 19-00-00272/2010-02, од 15.07.2010. године

Активности које горе поменуто предузеће предузима је складиштење третман отпадних оловних акумулатора у постројењу за рециклажу отпадних оловних акумулатора у Зајачи, на локацији КП 694 КО Зајача

Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Увид у поднети Захтев, може се извршити у Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 540, од 11h -13h.