Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16 i 95/18-dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Predeo izuzetnih odlika „Srednja Mostonga”.

Područje koje se predlaže za zaštitu nalazi u Vojvodini, u Zapadnobačkom okrugu, na teritoriji opština Apatin, Odžaci i grada Sombora. Prostire se duž srednjeg toka reke Mostonge i obuhvata kompleks različitih, za zaštitu prioritetnih tipova (slatinskih, livadskih, stepskih, močvarnih, šumskih i šumo-stepskih) staništa sa retkim i endemičnim divljim vrstama od nacionalnog i međunarodnog značaja.

PIO „Srednja Mostonga” sastoji se od osam prostornih celina, ukupne površine 3130,66 ha, na kojima su uspostavljeni režimi zaštite II i III stepena. Prema strukturi površina katastarskih opština (Apatin, Svilojevo, Bogojevo, Karavukovo, Odžaci, Srpski Miletić i Doroslovo) po vlasništvu, površine u zaštićenom području su u javnoj (43,40%), državnoj (43,09%), privatnoj (9,74%), zadružnoj (2,52%), društvenoj (0,35%) i drugim oblicima (0,8%) svojine.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) PIO „Srednja Mostonga” svrstava se u II kategoriju – pokrajinskog/regionalnog, odnosno velikog značaja.

Područje srednje Mostonge izdvojeno je kao međunarodno značajno područje za biljke („Important Plant Area” – IPA) koje je prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) identifikovano kao ekološki značajno područje Republike Srbije pod rednim br. 5 – „Slatinska područja oko Doroslova”. Deo područja srednje Mostonge, uvršten je i u granice međunarodno značajnog područja za ptice u Srbiji („Important Bird Area”) pod nazivom „Gornje Podunavlje” (RS001IBA).

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je 2. jula 2019. godine Studiju zaštite Predela izuzetnih odlika „Srednja Mostonga” Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu. Danom postavljanja obaveštenja na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 7. Zakona o zaštiti prirode.