Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj 36/2009, 88/10) objavljuje

OBAVEŠTENJE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada-opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije i skladištenje i tretman navedenog otpada, na lokaciji „Dom zdravlja Žagubica“ iz Žagubice u ulici ul. Nikole Pašića broj 22, u Žagubici

Nadležni organ obaveštava javnost da je 30.08.2012.godine „Dom zdravlja Žagubica“ iz Žagubice podneo Zahtev za dobijanje dozvole za sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada – opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije i skladištenje i tretman navedenog otpada na lokaciji u ambulanta „Vukovacu“ u selu Vukovac,opština Žagubica.

Aktivnosti koje gore spomenuta zdravstvena ustanova preduzima su sakupljanje i transport infektivnog medicinskog otpada na teritoriji Republike Srbije, kao i skladištenje i tretman navedenog opasnog otpada, na lokaciji u ambulanta „Vukovacu“ u selu Vukovac, u objektu „Doma zdravlja Žagubica“, u kome je smešten parni sterilizator švedskog proizvođača “BELIMED MST-V 669 VS1”

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je mesec dana od dana objavljivanja oglasa, na e-mail: radmila.serovic @eko.minpolj.gov.rs.

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odeljenje za upravljanje otpadom, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 423, od 10 – 12 časova.