Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада-опасног отпада на територији Републике Србије и складиштење и третман наведеног отпада, на локацији „Дом здравља Жагубица“ из Жагубице у улици ул. Николе Пашића број 22, у Жагубици

Надлежни орган обавештава јавност да је 30.08.2012.године „Дом здравља Жагубица“ из Жагубице поднео Захтев за добијање дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада – опасног отпада на територији Републике Србије и складиштење и третман наведеног отпада на локацији у амбуланта „Вуковацу“ у селу Вуковац,општина Жагубица.

Активности које горе споменута здравствена установа предузима су сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада на територији Републике Србије, као и складиштење и третман наведеног опасног отпада, на локацији у амбуланта „Вуковацу“ у селу Вуковац, у објекту „Дома здравља Жагубица“, у коме је смештен парни стерилизатор шведског произвођача “BELIMED MST-V 669 VS1”

Рок за достављање мишљења и предлога је месец дана од дана објављивања огласа, на e-mail: radmila.serovic @eko.minpolj.gov.rs.

Увид у поднети Захтев може се извршити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 423, од 10 – 12 часова.