Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број 36/2009, 88/10) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe Предузеће „Avista Oil“ д.o.o. Врчин, Београд, за издавање допуне дозволе за складиштење отпадних уља у Централном складишту за складиштење отпадних минералних и синтетских уља „Avista Oil“ d.o.o. Врчин, у додатном резервоару запремине 100m3.

Надлежни орган обавештава јавност да је 14.08.2018. године предузећe / компанијa

„Avista Oil“ д.o.o. Врчин, поднело захтев за добијање допуне постојеће Дозволе за складиштење отпадних уља, регистарског броја 2545, на истој локацији, за складиштење отпадних уља у додатном, једном (1), резервоару запремине 100m3, број предмета 19-00-00163/2019-06.

Активности које горе поменуто предузеће предузима је складиштење отпадних уља у Централном складишту за складиштење отпадних минералних и синтетских уља на локацији Avista Oil“ д.o.o. у Врчину, у додатном резервоару, запремине 100m3.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Увид у поднети Захтев, може се извршити у Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 540, од 11h -13h.