Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje

 

OBAVEŠTENJE O ODUZIMANJU DOZVOLE
privrednom društvu „Medical Wave“ d.o.o. Beograd

za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu člana 136. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 5a. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – dr. zakon i 62/2017) i člana 67. stav 1. tačka 2) Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10 i 14/16), je donelo Rešenje da se ODUZIMA DOZVOLA  za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, privrednom društvu „Medical Wave“ d.o.o. Beograd, ul. Lošinjska br. 4, Beograd, registarskog broja 594/1, izdata rešenjem broj 19-00-00342/201616 od 26. maja 2016. godine, zbog nepostupanja u skladu sa uslovima utvrđenim u izdatoj dozvoli u toku obavljanja delatnosti sakupljanja i transporta neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije, kao i nepostupanja u skladu sa zakonom i propisima u oblasti upravljanja otpadom.

Privrednom društvu „Medical Wave“ d.o.o. Beograd ZABRANJUJE se obavljanje delatnosti sakupljanja i transporta neopasnog i opasnog otpada na teritoriji Republike Srbije i OBAVEZUJE se da primeni obavezne mere zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara po prestanku rada i obavljanja aktivnosti upravljanja neopasnim i opasnim otpadom, koje su propisane Zakonom o upravljanju otpadom.