Решење о обустављању поступка

Захтев за ЈКП осветљење

Донето решење можете погледати

20.12.2021.

Бонис еко Сталаћ д.о.о., Београд - Решење број 353-02-942/2021-03 од 18. октобра 2021. године, којим се поступак у овој управној ствари обуставља

На основу члана 10. став 7. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

16.12.2021.

Закључак о обустављању поступка одлучивања по предмету "Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта престанка рада и уклањања - демонтаже постројења за производњу керамичких производа печењем

Закључак о обустављању поступка одлучивања по предмету "Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта престанка рада и уклањања - демонтаже постројења

04.02.2016.