Решење о обустављању поступка

" EKO DUNAV "d.o.o.- Решење о обустављању поступка

Донето решење можете погледати 

16.05.2022.

Решење којим се обуставља поступак по захтеву Предузећа за геолошка истраживања "Rio Sava Exploration" Д.О.О. Београд, Ресавска 23, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројектa изградње прикључног разводног постројења 110 kV "Јадар"

На основу члана 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

25.03.2022.

Решење којим се обуставља поступак по захтеву Предузећа за геолошка истраживања "Rio Sava Exploration" Д.О.О. Београд, Ресавска 23, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројектa изградње далековода Ваљево 3 – ТС Лозница 2

На основу члана 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

25.03.2022.

Решење којим се обуставља поступак по захтеву Предузећа за геолошка истраживања "Rio Sava Exploration" Д.О.О. Београд, Ресавска 23

На основу члана 14. став 4. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

25.03.2022.

ЈП Беогас а.д. Београд – Решење о обустављању поступка

Донето решење можете погледати

18.02.2022.

Захтев за ЈКП осветљење

Донето решење можете погледати

20.12.2021.

Бонис еко Сталаћ д.о.о., Београд - Решење број 353-02-942/2021-03 од 18. октобра 2021. године, којим се поступак у овој управној ствари обуставља

На основу члана 10. став 7. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

16.12.2021.

Закључак о обустављању поступка одлучивања по предмету "Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта престанка рада и уклањања - демонтаже постројења за производњу керамичких производа печењем

Закључак о обустављању поступка одлучивања по предмету "Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта престанка рада и уклањања - демонтаже постројења

04.02.2016.