IMG_20180404_121320_551О Нацрту закона о климатским променама, примени његових одредби и новина које доноси, расправљало се данас у Пироту, на петом скупу посвећеном једном од најкомплекснијих и најзахтевнијих закона у легислативи Србије.

Пета јавна расправа изазвала је велико интересовање у Пироту, окупљајући представнике локалне самоуправе, државних организација, јавних предузећа, привредних субјеката, невладиних организација и локалних медија.

„Закон о климатским променама један је од најважнијих закона и тиче се будућности Србије. Уједно је и веома сложен, јер својим дејством овај закон задире у  бројне секторе, који ће своје политике морати да ускладе са мерама у борби против климатских промена“ рекао је министар заштите животне средине Горан Триван учествујући у расправи. Закон којим ће се установити систем за смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште и прилагођавање последицама климатских промена креиран је имајући у виду и садашње националне капацитете за његову примењивост.“Морамо да испунимо свој део преузетих међународних обавеза, и морамо кренути у корак са светом. Међутим, Закон о климатским променама утврђен је с обзиром на то у којој мери су у актуелном тренутку привреда и друштво у целини у могућности да га у потпуности примењују. Како будемо постизали капацитете за испуњавање еколошких стандарда, тако ћемо и подизати лествицу за ниво обавеза и мера, дорађивати закон о климатским променама. Поред значаја усвајања оваквог, кровног закона, једнако је значајна и његова пуна примена у свим секторима. Коначно, у питању је подизање стандарда сопственог живота“, нагласио је Триван.

20180404_120651Домаћин скупа, градоначелник Пирота Владан Васић изразио је задовољство због одржавања овакве тематске расправе, и нагласио опредељење градске управе за развијање Пирота као еколошке општине. Изградња регионалне санитарне депоније, побољшање квалитета водоснабдевања, започета изградња фабрике воде, изградња енергане и реновирање свих топловодних система, неки су од пројеката које Општина реализује како би унапредила животну средину Града, истакао је градоначелник Пирота.

Министар Триван осврнуо се на најзначајнија актуелна питања  у заштити животне средине и нагласио значај локалних заједница у борби против климатских промена. Локалне самоуправе би требало да се укључе у ове мере и активности, пре свега обезбеђивањем пројектно-техничке документације што је предуслов за решавање еколошких проблема у локалним заједницама као што је управљање отпадом, пречишћавање отпадних вода, ремедијација земљишта, заштита природе… „Србија је један од европских и светских центара биодиверзитета, и ако хоћемо да сачувамо вредности и богатство наших природних ресурса, потребно је да повећамо број и очувамо наша заштићена подручја. Министарство ће се у наредном периоду ангажовати на повећању површине Србије под  заштитом, као и преиспитати стање у проглашеним заштићеним подручјима и утврдити да ли и даље испуњавају критеријуме због којих су стављени под заштиту. Ове године определили смо већи износ буџетских средстава намењен управљању заштићених подручја, што је само наговештај наше посвећености питању функционисања и унапређења заштићених подручја“, истакао је министар.

Учесници у расправи предложили су корисне предлоге и сугестије које ће бити узете у обзир приликом утврђивања коначног текста предлога закона о климатским променама, након свођења јавне расправе која ће трајати до 20. априла 2018.