Министарство заштите животне средине, Одељење за хемикалије, у оквиру билатералног пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“ са Шведском и у сарадњи са Привредном комором Србије, одржало је неформалне јавне консултације о Преднацрту закона о биоцидним производима.

Циљ скупа био је да се привредни субјекти који стављају у промет и користе биоцидне производе упознају са поступцима и процедурама које су предмет Преднацрта закона о биоцидним производима, као и са обавезама које ће имати у складу са тим законом, а који је израђен у поступку усклађивања националног законодавства са ЕУ Уредбом о биоцидним производима.

У оквиру састанка, Биљана Миленковић, представник министарства, одржала је презентацију у оквиру које је представила основне правне институте и појединачна решења Преднацрта закона о биоцидним производима.

У дискусији која је уследила након презентације, представници индустрије биоцидних производа и остали заинтересовани учесници имали су прилике да се додатно информишу о појединим решењима која су предмет новог закона, да укажу на потенцијалне проблеме који могу онемогућити његово спровођење, као и да дају своје предлоге и сугестије за измену и унапређење текста закона.