Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 9.марта 2018. године, усвојио је Програм јавне расправе на Нацрт закона о климатским променама.

У складу са наведеним програмом, Министарство заштите животне средине спроводи јавну расправу о Нацрту закона о климатским променама, са циљем прикупљања коментара и сугестија који ће додатно унапредити постојећи текст Нацрта закона. Због тога Министарство заштите животне средине позива све заинтересоване стране да учествују у поступку јавне расправе у периоду од 15. марта до 20. априла 2018. године. Своје коментаре и сугестије можете послати на ОБРАСЦУ на адресу: danijela.bozanic[at]nullekologija.gov.rs .

Након јавне расправе Министарство ће анализирати све примедбе, коментаре и сугестије учесника и објавити извештај на интернет презентацији Министарства

Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ (NPAA) и Програмом рада Владе предвиђена је обавеза доношења Закона о климатским променама у другом кварталу 2018. године. У поступку припреме овог закона којим се уређује област климатских промена, Министарство заштите животне средине спроводи јавну расправу о Нацрту закона о климатским променама и пратеће образложење, а према програму који можете преузети ОВДЕ.

Нацрт Закона, који можете преузети ОВДЕ сачињен је у оквиру рада радних група које су образоване решењем министра надлежним за питања животне средине, као носиоца активности. Учесници у радним групама били су представници институција Владе и Аутономне Покрајине Војводине, Привредне коморе Србије, јавних предузећа, Сталне конференције градова и општина и организација цивилног друштва. Припрема нацрта Закона реализована је уз помоћ ЕУ кроз два твининг пројекта.