Министарство заштите животне средине Републике Србије у партнерству са Програмом за заштиту животне средине Уједињених нација и уз подршку Министарства заштите животне средине, копна и мора Републике Италије, одржава велику Министарску конференцију о „Иновативним решењима за смањење загађења у Југоисточној и Јужној Европи“ која ће бити одржана 4. и 5. децембра 2018. године у Београду, Србија.

Министарска конференција ће окупити највише представнике за област заштите животне средине из преко двадесет земаља Европе, као и представнике државних установа, међународних организација, стручњака, привредних субјеката и невладиног сектора, ради изналажења заједничких одговора на највеће проблеме које изазива загађење животне средине, а који не познају међународне границе.

Србија ће та два дана бити центар за регионално, европско и светско промишљање о кључним питањима заштите животне средине и иновативним решењима као могућим одговорима, са становишта изазова које је потребно заједнички савладати, како би се остварили међународни циљеви побољшања животне средине и здравља грађана.

За учешће на Конференцији потребно је регистровати се на страници веб-сајта Конференције. Званичан језик Конференције је енглески. Регистрација за учешће на Конференцији је бесплатна и обавезна.

У оквиру Министарске конференције отворен је позив за постере упућен истраживачима, јавним и приватним институцијама и стручњацима који се баве технолошким истраживањима, како би представили своје иновативне предлоге за убрзано прелажење „Пута ка решењу проблема загађења на планети Земљи“, са посебним акцентом на земље Југоисточне и Јужне Европе.