Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan primio je danas ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandra Bocan-Harčenka, sa kojim je razgovarao o unapređenju saradnje Srbije i Ruske Federacije u oblasti zaštite životne sredine.

Ministar Trivan je rekao da su bliskost dva naroda i visok nivo odnosa dve zemlje dobar osnov za jačanje saradnje Srbije i Ruske Federacije u oblasti zaštite životne sredine. On je izrazio zahvalnost Ruskoj Federaciji na principijelnom stavu i podršci u pronalaženju kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju.

Trivan je ukazao da je ekologija danas opšteznačajna za sveukupno stanje društva, za prosperitet i bezbednost u nacionalnim i globalnim okvirima. On je napomenuo da je zatečeno nezadovoljavajuće stanje životne sredine u Srbiji bilo motiv i podstrek da Ministarstvo pokrene i započne rešavanja brojnih pitanja, uz logiku da se izbegnu greške drugih zemalja koje su prošle sličnim putem razvoja, i primenjuju novije tehnologije koje će pomoći da se potrebno vreme za dostizanje savremenih ekoloških standarda skrati bar za deceniju.

Srbija i Ruska Federacija u ovoj oblasti žele tesno da sarađuju, a mogućnosti za konkretizaciju ove saradnje su brojne, istakao je Trivan. Zaštita životne sredine u Srbiji podrazumeva brojne izazove, ali istovremeno predstavlja veliki prostor za projekte i ulaganja zainteresovanih investitora. Kako je ministar naglasio, investicije u infrastrukturu su prvenstveno pitanje u ovoj oblasti u Srbiji, gde je već spremno oko 30 projekata koji mogu ući u investiranje. Velike su mogućnosti za širenje okvira buduće saradnje sa zemljom koju odlikuju izvanredne prirodne vrednosti, naučno-tehnološka znanja na kojima se danas temelji ekološki napredak i brojni drugi potencijali, naglasio je Trivan.

Ministar je predložio da se u narednom periodu saradnja dve zemlje u oblasti zaštite životne sredine sa deklarativnog, premesti na praktični plan i izrazi kroz konretne inicijative i akcije.

Ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko je izrazio zadovoljstvo zbog velikih mogućnosti i obostrane spremnosti za proširenje saradnje Srbije i Ruske Federacije po pitanjima zaštite životne sredine, i naglasio značaj ekologije za sveukupni prosperitet. Njegova ekselencija Bocan-Harčenko izrazio je podršku međunarodnim aktivnostima Srbije na jačanju globalnih inicijativa i akcija u borbi za očuvanje Planete.

Na sastanku je dogovoreno da se pristupi izradi Memoranduma o razumevanju Srbije i Ruske Federacije u oblasti zaštite životne sredine i njegovom potpisivanju, kao osnove za buduće zajedničke projekte, razmenu naučno-tehnoloških znanja i druge vidove praktične saradnje.