Нестајање плодног земљишта као најзначајнијег природног ресурса које доводи и до нестајања биодиверзитета првенствено је питање које друштво мора неодложно и са пуном одговорношћу да решава, рекао је министар заштите животне средине Горан Триван на данашњем скупу у Новом Саду, који је одржан поводом обележавања 17. јуна, Светског дана борбе против дезертификације и суше.

Дезертификација је један од планетарно најдеструктивнијих процеса, нагласио је министар, а деградациони процеси који су на делу истовремено са цивилизацијским развојем, непрекидно смањују економску и биолошку продуктивност земљишта. Земљиште морамо разумно користити и чувати најбоље могуће, јер од њега зависи квалитет хране, ваздуха, пијаће воде и подземних вода и стање биодиверзитета, али и читави наши животи, истакао је министар Горан Триван.

Пошумљавање је набољи начин да сачувамо земљиште, спречимо његово девастирање и претварање у неплодна подручја, и тако истовремено сачувамо ваздух, биодиверзитет, и самог човека, истакао је Горан Триван, и нагласио да ће Министарство наставити са акцијама пошумљавања. Ми смо мала земља, али је свет у протекле три године препознао нашу посвећеност и иницијативу за здраву животну средину и очувану природу, волео бих да тако и остане, рекао је министар.

Земљиште је ограничени ресурс на Планети која је једини дом човечанства, и зато је крајње време да се оно почне рационално користити указао је Триван, а однос који човек данас има према Мајци Земљи одузима будућност онима који долазе иза нас, на шта немамо право. Транзиција може и мора да добије хуманији изглед, и ми би требало да изграђујемо хуманије друштво, што подразумева хуманији однос према човеку, али и према биљном и животињском свету и сопственом окружењу, закључио је министар Горан Триван.

На манифестацији коју је Министарство организовало са циљем да подигне свест јавности о узроцима и последицама немарног и неодговорног односа према земљишту, које уз воду и ваздух, представља неодвојив услов здраве животне средине, представљене су активности које су реализоване по питању дезертификације и суше на националном и у међународним оквирима.

Тако је Министарство је започело израду Националног акционог програма за борбу против дезертификације и деградације земљишта и ублажавања последица суша који има за циљ утврђивање чиниоца и неопходних практичних мера за спречавање даље деградације земљишта; израђен је „Извештај о примењеној методологији и идентификацији циљева за успостављање неутралности деградације земљишта у Републици Србијиˮ којим су дефинисани циљеви за достизање Неутралности деградације земљишта, фебруара ове године достављен Секретаријату Конвенције, и израђен је документ „Иницијатива за сушу, Република Србија – Препоруке за израду Националног плана за сушу“, априла ове године достављен Секретаријату Конвенције, који представља информативни водич за боље разумевање суше у Србији, али и за успостављање неопходне сложене организационе структуре, уз препоруке и смернице за даљи развој националних политика за управљање сушом.