Министар заштите животне средине Горан Триван био је данас гост Удружења корпоративних директора Србије, и том приликом одржао излагање на тему „Инвестиције у екологију: обавеза у придруживању Србије Европској унији и шанса за одржив економски развој“.

У свом обраћању бројним члановима Удружења, министар Триван се посебно осврнуо на инвестициони потенцијал у области заштите животне средине, и значај приватног сектора за успостављање европских стандарда у животној средини. Он је указао да су у извештају Европске комисије о Србији из 2018. године, као и у извештају Фискалног савета из исте године посебно наглашене активности у вези са заштитом животне средине, и неопходност да се обезбеди више средстава за њено финансирање, већи административни капацитети и боља међуинституционална сарадња. Процес придруживања Европској унији подразумева изазове у погледу изградње одговарајуће инфраструктуре за заштиту животне средине, што ће захтевати улагања у вредности од око 15 милијарди евра у наредне две-три деценије, објаснио је Триван. У наредном периоду, приоритети у заштити животне средине биће прерада отпадних вода и управљање комуналним отпадом. У  Србији се још увек прерађује око 10 посто отпадних вода због чега ће морати да се изгради 359 постројења за прераду отпадних вода, док у области управљања отпадом потребно је реализовати 123 пројекта са укупним трошковима од 1.344 милиона евра, рекао је између осталог Триван.

Неопходно је обезбедити предуслове, као што је успостављање пуне  оперативности Зеленог фонда. Међутим, за успешан одговор овим изазовима неопходна је подршка и укључивање приватног сектора који у овом процесу мора пронаћи свој интерес, а кроз уговорно јавно-приватно партнерство, у држави  сигурног партнера, указао је министар.  „Нисам  сигуран да наше друштво разуме да се у инвестирању у заштиту животне средине крије мотор развоја наше земље“, истакао је, и додао да је нашој привреди и друштву потребна менаџерска елита која ће препознати значај заштите животне средине, и водити ка напретку. Домаћи привредници су носиоци развоја наше земље, и могући истински покретачи процеса ка чистим технологијама које подразумева зелена, или циркуларна економија, која доноси сигурну економску добит, а с друге стране, као наш крајњи циљ, квалитетнију животну средину, истакао је министар Горан Триван.