Zagađenje vazduha jedno je od najznačajnijih pitanja zaštite životne sredine i očuvanja zdravlja građana, zbog čega će država nastaviti da donosi rešenja i primenjuje sistemske mere kako bi se obezbedio bolji kvalitet vazduha koji ne poznaje granice, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na međusektorskom okruglom stolu koji je organizovala Zelena poslanička grupa na temu „Zagađenje vazduha – stanje i kako do rešenja“.

Sa problemom zagađenja vazduha susrećemo se duži niz godina unazad, ali je to danas postala tema o kojoj se glasno govori, što je dobro jer podstiče na akciju i brže i efikasnije rešavanje, rekao je ministar. On je objasnio da, uprkos brojnim usvojenim zakonskim rešenjima i merama, povremeno dolazi do povećanog zagađenja kao što je to bio slučaj u prethodnih petnaestak dana, kada su raspoloživi merni podaci ukazali na prekoračenja prosečnih vrednosti. On je dodao da je činjenica da je do zagađenja vazduha u gradovima došlo u periodu kada su bile više srednje dnevne temperature u odnosu na prosek, odnosno kada se još nisu koristila individualna ložišta i daljinsko grejanje, što je neposredno ukazalo da je saobraćaj najveći uzročnik zagađenja vazduha u Beogradu i drugim većim urbanim sredinama. Na vazduh u gradovima Srbije u najvećoj meri utiče enormni uvoz polovnih vozila zastarelih tehnologija, koji neposredno emituju najopasnije zagađujuće čestice, suspendovane čestice PM10 i PM2.5. „Ne postoji država na svetu koja, sa takvim uvozom automobila kao smeća koje nakon upotrebe postaje opasni otpad, može da reši pitanje kvaliteta vazduha“, istakao je ministar. Zato će Ministarstvo, naglasio je, nastaviti da zagovara zabranu motora koji najviše zagađuju vazduh, i pokušati da obezbedi sredstva za subvencije za uvoz električnih i hibridnih vozila. Istovremeno, Ministarstvo koje je nedavno uputilo dopis lokalnim samoupravama kako bi ih opomenulo na njihovu obavezu da donose kratkoročne i dugoročne planove kvaliteta vazduha, u naprednom periodu će povećati kontrolu, ne samo usvajanja, već i primene tih planova u lokalnim zajednicama.

Trivan je istakao da građani imaju puno pravo na blagovremene i razumljive informacije o stanju vazduha u Srbiji. Ukazujući da je neophodno da se mere za poboljšanje kvaliteta vazduha baziraju na što više tačnih i blagovremeno utvrđenih mernih podataka, Goran Trivan se založio za povećanje broja mernih stanica, odnosno za povećanje operativno-tehničkih kapaciteta i ingerencija Agencije za zaštitu životne sredine.

Pored primene novih zakonskih propisa koji će doprineti boljem kvalitetu vazduha kao što je zakon o klimatskim promenama, smanjenja broja zastarelih polovnih vozila na ulicama i  inspekcijskog nadzora i podsticaja povećanja broja električnih i hibridnih vozila, Ministarstvo će i naredne godine nastaviti da dodeljuje sredstva lokalnim samoupravama za pošumljavanje, što će sve doneti konkretne efekte i poboljšanje kvaliteta vazduha koji udišemo.