Загађење ваздуха једно је од најзначајнијих питања заштите животне средине и очувања здравља грађана, због чега ће држава наставити да доноси решења и примењује системске мере како би се обезбедио бољи квалитет ваздухa који не познаје границе, рекао је министар заштите животне средине Горан Триван на међусекторском округлом столу који је организовала Зелена посланичка група на тему „Загађење ваздуха – стање и како до решења“.

Са проблемом загађења ваздуха сусрећемо се дужи низ година уназад, али је то данас постала тема о којој се гласно говори, што је добро јер подстиче на акцију и брже и ефикасније решавање, рекао је министар. Он је објаснио да, упркос бројним усвојеним законским решењима и мерама, повремено долази до повећаног загађења као што је то био случај у претходних петнаестак дана, када су расположиви мерни подаци указали на прекорачења просечних вредности. Он је додао да је чињеница да је до загађења ваздуха у градовима дошло у периоду када су биле више средње дневне температуре у односу на просек, односно када се још нису користила индивидуална ложишта и даљинско грејање, што је непосредно указало да је саобраћај највећи узрочник загађења ваздуха у Београду и другим већим урбаним срединама. На ваздух у градовима Србије у највећој мери утиче енормни увоз половних возила застарелих технологија, који непосредно емитују најопасније загађујуће честице, суспендоване честице ПМ10 и ПМ2.5. „Не постоји држава на свету која, са таквим увозом аутомобила као смећа које након употребе постаје опасни отпад, може да реши питање квалитета ваздуха“, истакао је министар. Зато ће Министарство, нагласио је, наставити да заговара забрану мотора који највише загађују ваздух, и покушати да обезбеди средства за субвенције за увоз електричних и хибридних возила. Истовремено, Министарство које је недавно упутило допис локалним самоуправама како би их опоменуло на њихову обавезу да доносе краткорочне и дугорочне планове квалитета ваздуха, у напредном периоду ће повећати контролу, не само усвајања, већ и примене тих планова у локалним заједницама.

Триван је истакао да грађани имају пуно право на благовремене и разумљиве информације о стању ваздуха у Србији. Указујући да је неопходно да се мере за побољшање квалитета ваздуха базирају на што више тачних и благовремено утврђених мерних података, Горан Триван се заложио за повећање броја мерних станица, односно за повећање оперативно-техничких капацитета и ингеренција Агенције за заштиту животне средине.

Поред примене нових законских прописа који ће допринети бољем квалитету ваздуха као што је закон о климатским променама, смањења броја застарелих половних возила на улицама и  инспекцијског надзора и подстицаја повећања броја електричних и хибридних возила, Министарство ће и наредне године наставити да додељује средства локалним самоуправама за пошумљавање, што ће све донети конкретне ефекте и побољшање квалитета ваздуха који удишемо.