Поводом регистровања загађења ваздуха у ноћи између среде и четвртка, 18. и 19. марта 2020. године, Министарство заштите животне средине указује да нема места узнемиравању јавности и уношењу панике. До загађујућих материја у ваздуху током ноћи у односу на јучерашња очитавања мерних станица, дошло је због чињеница да је температура ваздуха нагло повећана, као и ваздушни притисак и отсуство ветра, што је условило кумулирање загађујућих материја у урбаним срединама. Доминантни извор загађења током ноћи у градовима у којима још увек траје грејна сезона су и даље индивидуална ложишта и котларнице.

Погоршање квалитета ваздуха услед акумулације загађујућих материја у нижим слојевима атмосфере нарочито је изражено у раним јутарњим часовима, као кумулативни ефекат дневних емисија саобраћаја и ноћних емисија  индивидуалних ложишта. Сутрадан, већ у јутарњим часовима, дошло је до већег кретања ваздуха и пада вредности ПМ10 на свим мерним местима.

У наредном периоду посебно ће се пратити стање квалитета ваздуха и утицај  уведених рестрикција на степен загађења (ограничен и потпуно обустављен саобраћај), како би се што прецизније идентификовали и квантификовали узроци.