Министарство заштите животне средине обележава 16. септембар, Међународни дан заштите озонског омотача, у циљу подсећања на дан када је у Монтреалу 1987. године отворен за потписивање Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач.

Један од великих успеха Монтреалског протокола јесте његова универзална ратификација, којом се свих 197 земаља чланица (све земље УН и Европска Унија) обавезало да спроводи активности и мере којима ће се спречити даље оштећење озонског омотача.

Захваљујући досадашњим напорима земаља потписница протокола, као и захваљујући јединственом механизму за његово спровођење, Монтреалски протокол се показао као један од најуспешнијих међународних уговора из области заштите животне средине.

Оно што је важно је да су земље потписнице протокола успеле да смање укупну потрошњу супстанци које оштећују озонски омотач на глобалном нивоу и самим тим омогућиле обнову озонског омотач, што је и научно потврђено. Такође, научно је процењено да ће се до средине овог века озонски омотач вратити у стање какво је било пре 80-тих година прошлог века.

Република Србија је ратификовала Бечку конвенцију о заштити озонског омотача („Сл. лист СФРЈ“, број 1/90) и уз њу Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач („Сл. лист СФРЈ“, број 16/90 и „Сл. лист СЦГ“, број 24/04), сукцесијом 2001. године, као и четири амандмана на протокол. У октобру 2016. године Монтреалски протокол је проширен новим амандманом, тзв. Кигали амандман. Овим амандманом у протокол су уведени флуоровани гасови са ефектом стаклене баште (HFC супстанце), који се користе као алтернатива за супстанце које оштећују озонски омотач и који, иако немају штетан ефекат на озонски омотач, имају велики потенцијал глобалног загревања и самим тим велики утицај на климатске промене.

Своје преузете међународне обавезе Република Србија испуњава кроз рад Националне озонске канцеларије у оквиру Одeљења за заштиту ваздуха и озонског омотача, Сектора за управљање животном средином Министарства заштите животне средине, уз подршку имплементационих агенција УНИДО-а (Организација УН за индустријски развој и УНЕП-а (Програм УН за животну средину).

У циљу преношења поруке о значају и заштити озонског омотача, ове године ће се под слоганом Останите COOL и само напред (Keep cool and carry on), у нашој земљи обележити Међународни дан заштите озонског омотача уз активно учешће представника Министарства и заинтересоване јавности на радном састанку у Националном парку „Ђердап“, који се одржава 22-23.09.2018.