Данас 16. септембра на међународни дан заштите озонског омотача, који се ове године обележава под слоганом “ОЗОН ЗА ЖИВОТ“, Министарство заштите животне средине указује на значај очувања и заштите озонског омотача и постигнуте резултате у борби против његовог оштећења. Циљ обележавања Дана заштите озонског омотача је и подизање опште свести о потреби заштите озонског омотача који чува свет на Земљи од штетног ултраљубичастог зрачења и утиче на атмосферску расподелу температура и климу на планети. Сунчева светлост омогућава живот, а озонски омотач омогућава живот онакав какав знамо.

Ова година је посебно значајна, јер се у целом свету обележава 35 година Бечке конвенције и 35 година заштите озонског омотача. Усвајањем и спровођењем Монтреалског протокола, једног од најуспешнијих споразума из области заштите животне средине, заједничким радом на глобалном нивоу из употребе је искључено 99% свих супстанци које оштећују озонски омотач. То је  допринело обнављању озонског омотача и очекује се да ће до половине овог века бити обновљен до нивоа какав је био пре 1980. године. Усвајањем Кигали амандмана 2016. године уведени су флуоровани гасови са ефектом стаклене баште у Монтрелски протокол, а од 1. јануара 2019. године почело је и његово спровођење. Овим петим амандманом на Монтреалски протокол дата је снажна подршка Споразуму из Париза у борби против глобалног загревања и климатских промена.

Република Србија је ратификовала Бечку конвенцију о заштити озонског омотача („Сл. лист СФРЈ“, број 1/90) и уз њу Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач („Сл. лист СФРЈ“, број 16/90 и „Сл. лист СЦГ“, број 24/04), сукцесијом 2001. године, као и четири амандмана на протокол. Ускоро се очекује и ратификација Кигали амандмана.

Ратификацијом међународних споразума из области заштите озонског омотача Република Србија је преузела одређене обавезе, које успешно испуњава кроз рад Националне озонске канцеларије (Група за заштиту озонског омотача) у оквиру Одeљења за заштиту ваздуха и озонског омотача, Сектора за управљање животном средином Министарства заштите животне средине, уз подршку имплементационих агенција UNIDO  (Организација УН за индустријски развој) и UNEP (Програм УН за животну средину). Кроз бројне пројектне активности Монтреалски протокол се успешно реализује у Републици Србији, од којих посебно треба истаћи сертификацију сервисера из расхладног сектора. Сертификација сервисера се спроводи у складу са Уредбом о сертификацији лица која обављају одређене делатности у вези са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште („Службени гласник РС“, број 24/16), а систем је успостављен захваљујући великoj подршци Мултилатералног фонда за имплементацију Монтреалског протокола и имплементационе агенције UNIDO.

Министарство заштите животне средине активно ради на спровођењу Монтреалског протокла уз поштовање свих предложених здравствених мера, па је тако ове године обележен Светски дан хлађења и одржана Радионица за сервисере расхладних уређаја у транспорту, а у плану је да се одржи и Обука за царинске службенике.

У циљу јачања свести о важности озонског омотача и његове заштите,  Министарство заштите животне средине ће ове године обележити Међународни дан заштите озонског омотача без окупљања, али кроз подршку активностима најмлађе популације. Планирано је да се у неколико основних школа и вртића организује ликовни час, на којима ће малишани  уз помоћ својих наставника и васпитача нацртати радове на тему заштите озонског омотача, а за ту активност биће им подељен едукативни материјал и прибор за цртање.