Rešenje o obustavljanju postupka

Rešenje kojim se obustavlja postupak po zahtevu Preduzeća za geološka istraživanja "Rio Sava Exploration" D.O.O. Beograd, Resavska 23, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje priključnog razvodnog postrojenja 110 kV "Jadar"

Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

25.03.2022.

Rešenje kojim se obustavlja postupak po zahtevu Preduzeća za geološka istraživanja "Rio Sava Exploration" D.O.O. Beograd, Resavska 23, za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dalekovoda Valjevo 3 – TS Loznica 2

Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

25.03.2022.

Rešenje kojim se obustavlja postupak po zahtevu Preduzeća za geološka istraživanja "Rio Sava Exploration" D.O.O. Beograd, Resavska 23

Na osnovu člana 14. stav 4. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

25.03.2022.

JP Beogas a.d. Beograd – Rešenje o obustavljanju postupka

Doneto rešenje možete pogledati

18.02.2022.

Zahtev za JKP osvetljenje

Doneto rešenje možete pogledati

20.12.2021.

Bonis eko Stalać d.o.o., Beograd - Rešenje broj 353-02-942/2021-03 od 18. oktobra 2021. godine, kojim se postupak u ovoj upravnoj stvari obustavlja

Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br.

16.12.2021.

Zaključak o obustavljanju postupka odlučivanja po predmetu "Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta prestanka rada i uklanjanja - demontaže postrojenja za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem

Zaključak o obustavljanju postupka odlučivanja po predmetu "Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta prestanka rada i uklanjanja - demontaže post

04.02.2016.