На маргинама 24. Конференције страна потписница Оквирне конвенције Уједињених нација о климатским променама (UNFCCC) – КОП24, која се одржава од 2. до 14. децембра у Катовицама, Пољска, помоћница министра за међународну сарадњу и европске интеграције Биљана Филиповић Ђушић представила је сарадњу Министарства заштите животне средине са Агенцијом УН за родну равноправност и оснаживање жена – UN Women. Експертски састанак је одржан 12. децембра у оквиру панела за подизање капацитета, и представљао је разговор пет лидерки о подршци у подизању капацитета, алатима и смерницама за родно одговорно климатске активности и оснаживање жена уопште.

Поред Биљане Филиповић Ђушић, на панелу су говориле и Еленита Дањо, извршна директорка Акционе групе за ерозију, технологију и концентрацију (ЕТЦ група) Филипини, Стела Гама, помоћница министра, Одељења за шуме, Малдиви, Нисрин Елсаим, председница, Организација младих за климатске промене Судана (YОУНГО) и Рут Спенсер, национална координаторка – Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ), Антигва и Барбуда.

Биљана Филиповић Ђушић представила је искуства Републике Србије и примере добре праксе у увођењу родне перспективе у борбу против климатских промена и шире у заштиту животне средине. Објаснила је да, од када је формирано Министарство заштите животне средине, увођење  родне равноправности као део свих секторских политика јесте један од приоритета, а министар је именовао посебног саветника који се бави специфично овим питањима.

Она је посебно истакла Приручник за тренинг на тему климатских промена и родне равноправности, који је развила Агенција УН за родну равноправност и оснаживање жена и који је настао са циљем да унапреди разумевање родних аспеката у климатским променама. Намењен је стручној и заинтересовано јавности, а припремљен је и организован као програм –  тренинг за представнике и представнице институција и државне управе, па се може користити као извор информација за припрему практичних обука, али и као водич за увођење родне перспективе у програме и пројекте.

Истакла је да ће Србија, као председавајућа Бироом Протокола о води и здрављу, на састанку држава чланица који се одржава новембра 2019. у Београду, приказати примере добре праксе у реализацији пројекта који се односи на једнак приступ води и санитацији и који укључује родну компоненту у контексту поштовања основних људских права.

На панелу је закључено да је за укључивање родне перспективе, осим развијања правног и стратешког оквира, смерница и алата, потребно и да они који промишљају, креирају и спроводе политике повећају знање и разумевање о родним аспектима климатских промена: зашто је родна равноправност уопште важна и какве везе пол односно род, има са климатским променама и шта увођење родне перспективе представља упракси, како се активности на увођењу родне перспективе у политике и програме у области животне средине не би сводиле на „пребројавање” односно квантитативну заступљеност жена и мушкараца.

КОП24 окупио је у Катовицама највише представнике 195 земаља потписница, како би наставили преговоре о правилима примене Париског споразума о клими, и разматрали друга бројна питања у циљу смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште, односно спречавања и ублажавања последица климатских промена.