Na osnovu člana 12. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispr., 14/16 i 95/18-dr. zakon) i Pravilnika o kompenzacijskim merama („Službeni glasnik RS”, broj 20/10), a na osnovu Mišljenja Zavoda za zaštitu prirode Srbije, radi ublažavanja štetnih posledica nakon izvršenih radova na projektovanju, izgradnji i uređenju ski staza uz šestosednu žičaru „Gvozdac” na području Nacionalnog parka „Kopaonik”, Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je Rešenje o kompenzacijskim merama. 

Rešenje o kompenzacijskim merama možete preuzeti ovde.

U skladu sa članom 8. Pravilnika o kompenzacijskim merama, Ministarstvo obaveštava javnost o rezultatima utvrđivanja kompezacijskih mera objavljivanjem na internet stranici Ministarstva.