На основу члана 12. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр., 14/16 и 95/18-др. закон) и Правилника о компензацијским мерама („Службени гласник РС”, брoj 20/10), а на основу Мишљења Завода за заштиту природе Србије, ради ублажавања штетних последица након извршених радова на пројектовању, изградњи и уређењу ски стаза уз шестоседну жичару „Гвоздац” на подручју Националног парка „Копаоник”, Министарство заштите животне средине донело је Решење о компензацијским мерама. 

Решење о компензацијским мерама можете преузети овде.

У складу са чланом 8. Правилника о компензацијским мерама, Министарство обавештава јавност о резултатима утврђивања компезацијских мера објављивањем на интернет страници Министарства.