У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

 ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА”

 

Подручје Споменика природе „Тупижничка леденица”, које се предлаже за заштиту, налази се на јужном делу планине Тупижницe у југоисточној Србији, на територији општине Књажевац, односно КО Кожељ, укупне површине 01 23 89 ha у државној својини.

  1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,, ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА” ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 26. ФЕБРУАРА ДО 17. МАРТА 2018. ГОДИНЕ.

            Нацрт уредбе о проглашењу Споменика природе „Тупижничка леденица” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења из чл 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, Омладинских бригада 1, канцеларија 668 и Завода за заштиту природе, Нови Београд, др Ивана Рибара 91.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, до 17. марта 2018. године, доставити у писаној форми примедбе на емејл адресe aleksandra.doslic[at]nullekologija.gov.rs и lidija.stevanovic[at]nullekologija.gov.rs; или поштом са назнаком „НАЦРТ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,, ТУПИЖНИЧКА ЛЕДЕНИЦА” – ЈАВНА РАСПРАВАˮ, на адресу Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

  1. ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА докумената о заштити биће одржана у уторак, 20. марта 2018. године, са почетком у 1100 часова у Дому културе општине Књажевац.

Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине.