U skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti prirode Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispr. i 14/16), Ministarstvo zaštite životne sredine oglašava

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE ,,PEĆINSKI SISTEM SAMAR”

Područje pećinski sistem Samar kao severoistočni deo planine Kalafat u jugoistočnoj Srbiji, koje se predlaže za zaštitu kao Spomenik prirode „Pećinski sistem Samar”, nalazi se na teritoriji opštine Svrljig, KO Kopajkošara,  ukupne površine  56, 50 32 ha, od čega je 21, 73 86 ha  u privatnoj svojini, 34, 76 46 ha u državnoj svojini.

  1. JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENJU I STUDIJI ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE ,,PEĆINSKI SISTEM SAMAR” ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 20 DANA, OD 26. FEBRUARA DO 17. MARTA 2018. GODINE.

            Nacrt uredbe o proglašenju Spomenika prirode „Pećinski sistem Samar” i studija zaštite sa kartografskom dokumentacijom (u daljem tekstu: dokumenti o zaštiti), koje je na osnovu ovlašćenja iz čl 102. i 103. Zakona o zaštiti prirode izradio Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, biće izloženi na javni uvid svakog radnog dana od 900 do 1400 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, Omladinskih brigada 1, kancelarija 668 i Zavoda za zaštitu prirode, Novi Beograd, dr Ivana Ribara 91.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, do 17. marta 2018. godine, dostaviti u pisanoj formi primedbe na emejl adrese aleksandra.doslic[at]nullekologija.gov.rs i lidija.stevanovic[at]nullekologija.gov.rs; ili poštom sa naznakom „NACRT UREDBE O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE ,,PEĆINSKI SISTEM SAMAR” – JAVNA RASPRAVAˮ, na adresu Ministarstva zaštite životne sredine , Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

  1. JAVNA RASPRAVA I JAVNA PREZENTACIJA dokumenata o zaštiti biće održana u utorak, 20. marta 2018. godine, sa početkom u 1400 časova, u prostorijama opštine Svrljig.

Javnu raspravu vodi komisija koju obrazuje Ministarstvo zaštite životne sredine.

U javnoj raspravi učestvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja javnog uvida, koji usmeno mogu obrazložiti podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač dokumenata o zaštiti javno iznosi svoj stav.

3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU biće objavljen na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine.