У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ПЕЋИНСКИ СИСТЕМ САМАР”

Подручје пећински систем Самар као североисточни део планине Калафат у југоисточној Србији, које се предлаже за заштиту као Споменик природе „Пећински систем Самар”, налази се на територији општине Сврљиг, КО Копајкошара,  укупне површине  56, 50 32 ha, од чега је 21, 73 86 ha  у приватној својини, 34, 76 46 ha у државној својини.

  1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ПЕЋИНСКИ СИСТЕМ САМАР” ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 26. ФЕБРУАРА ДО 17. МАРТА 2018. ГОДИНЕ.

            Нацрт уредбе о проглашењу Споменика природе „Пећински систем Самар” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења из чл 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, Омладинских бригада 1, канцеларија 668 и Завода за заштиту природе, Нови Београд, др Ивана Рибара 91.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, до 17. марта 2018. године, доставити у писаној форми примедбе на емејл адресe aleksandra.doslic[at]nullekologija.gov.rs и lidija.stevanovic[at]nullekologija.gov.rs; или поштом са назнаком „НАЦРТ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,ПЕЋИНСКИ СИСТЕМ САМАР” – ЈАВНА РАСПРАВАˮ, на адресу Министарства заштите животне средине , Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

  1. ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА докумената о заштити биће одржана у уторак, 20. марта 2018. године, са почетком у 1400 часова, у просторијама општине Сврљиг.

Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине.