У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), Министарство заштите животне средине оглашава

ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „РТАЊ”

Подручје Специјалног резервата природе „Ртањ”, које се предлаже за заштиту, обухвата истоимени планински масив који припада источној Србији и административно припада општинама Сокобања и Бољевац, укупне површине 4.997,17 hа, од чега је 3.013,53 hа (60,30%) у државном власништву и 1.983,63 hа (39,70%) у приватном власништву.

  1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „РТАЊ” ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 23. ЈУНА ДО 12. ЈУЛА 2018. ГОДИНЕ.

Нацрт уредбе о проглашењу Специјалног резервата природе „Ртањ” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења из чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, Омладинских бригада 1, канцеларија 668 и Завода за заштиту природе, Нови Београд, др Ивана Рибара 91.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 12. јулом 2018. године, доставити у писаној форми примедбе на емејл адресe aleksandra.doslic[at]nullekologija.gov.rs и lidija.stevanovic[at]nullekologija.gov.rs;  или поштом са назнаком „НАЦРТ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „РТАЊ” – ЈАВНА РАСПРАВАˮ, на адресу Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд.

  1. ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА докумената о заштити биће одржана у петак, 20. јула 2018. године, са почетком у 1200 часова у просторијама Општинске управе општине Сокобања.

Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине.