Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 20. фебруара 2020. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду (у даљем тексту: Нацрт закона).

Министарство заштитe животне средине позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Јавна расправа спроводи се од 21. фебруара до 12. марта 2020. године.

Презентовање Нацрта закона, биће одржано у Београду, 03. марта 2020. године у сали Привредне коморе Србије, Теразије 23, Београд, са почетком у 12,00 часова.

Програм јавне расправе о Нацрту закона можете преузети овде.

Нацрт закона као и Образложење можете преузети у секцији Документи.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре који можете преузети ОВДЕ или путем електронске поште на e-mail адресу: sekretarijat[at]nullekologija.gov.rs или поштом на адресу Министарство заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о амбалажи и амбалажном отпаду”.