Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Национални парк Ђердап”,Доњи Милановац можете преузети овде

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Национални парк Тара” Бајина Башта можете преузети овде

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Национални парк Шар планина” Штрпце, општина Штрпце можете преузети овде

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Национални парк Копаоник”, Копаоник можете преузети овде

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора”,Сремска Каменица можете преузети овде