Јавна набавка је прибављање добара и услуга или уступање извођења радова од стране државног органа, организације, установе или других правних лица који се сматрају наручиоцима, на начин и под условима прописаним Законом о јавним набавкама.

  • План набавки за 2013. годину можете погледати овде
  • План набавки за период јул – децембар 2012. године можете преузети овде.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  • Јавне набавке које је спровeло Министарство u 2013. години можете погледати овде
  • Извештај о спроведеним набавкама за 2013. годину можете погледати овде