У складу са чланом 31. Закона о планском систему републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 30/2018), за потребе израде документа јавне политике за циркуларну економију спроведена је еx-ante анализа ефеката. Ова анализа је имала за циљ да сагледа постојеће стање, идентификује промене које треба постићи спровођењем мера јавне политике, утврди опште и појединачне циљеве јавне политике, идентификује опције, предложи оптималну опцију и идентификује ресурсе за спровођење мера јавне политике.

Документ је припремљен уз подршку PLAC III пројекта и Министарства за европске интеграције. У циљу спровођења консултација са заинтересованим странама и циљним групама ”Извештај о спроведеној еx-ante анализа ефеката за област циркуларне економије” се ставља на увид, а коментаре на предложени текст документа, могу се доставити у року од 20 дана од дана објављивања на е-маил адресу: aleksandra.vucinic[at]nullekologija.gov.rs.

Документ можете погледати овде