godisnji-izvestajСектор инспекције за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у складу са надлежностима у вршењу инспекцијског надзора у спровођењу прописа из области заштите животне средине, одрживом коришћењу рибљег фонда и заштити од јонизујућих зрачења сачинио је Извештај о раду за 2016. годину.

Остварени резулатати приказани у Извештају о раду Сектора инспекције за заштиту животне средине за 2016. годину недвосмислено указују да је освојена још једна степеница на путу изградње ефикасног система спровођења мера заштите животне средине, јачању свести за очување животне средине, као и имплеметацији правних тековина ЕУ.

Свесни да је пред нама дуг пут пун изазова, дубоко верујемо да су остварени резулати 2016. године путоказ, да заједно можемо и морамо у наредном периоду уложити сва расположива знања и ресурсе како би очували здраву животну средину за будуће генарације.

Сагласно одредбама члана 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15) годишњи извештај о раду инспекција објављује на својој интернет страници.

Извештај о раду Сектора инспекције за заштиту животне средине за 2016. годину можете преузети овде.