Обезбеђење законитости, успешна примена прописа и мера у области заштите животне средине немогућа је без јаке, стручне и организоване инспекцијске контроле, рекао је данас министар заштите животне средине Горан Триван на семинару „Ка ефикаснијој примени прописа у области заштите животне средине“.

Учествујући другу годину за редом у раду семинара намењеног едукацији и оснаживању рада Сектора за надзор и предострожност у животној средини Министарства, министар Горан Триван изразио је пуну подршку раду инспекције у области заштите животне средине кoja je најзначајнијe средство за спровођење политике заштите животне средине.

Указујући на значај добре сарадње инспекције Министарства са надлежним државним органима која је остварена у борби против  нелегалног збрињавања опасног отпада, министар је изразио очекивање да ће се и у будуће реализовати заједничко, конзистентно деловање инспекцијских служби, тужилаштва и судства. Упркос тешкоћама, наставиће се са откривањем и сузбијањем ове врсте криминала која представља својеврсни злочин према држави и народу, и ту нема одустајања, истакао је Триван.

Област заштите животне средине чекају велика инвестициона улагања и велики помаци у правцу, не само подизања БДП-а и броја радних места, већ, пре свега, побољшања квалитета животне средине. Ово мора бити праћено стручним, конзистентним радом инспекције која има велику одговорност, додао је министар. У наредном периоду, Сектор за инспекцијски надзор и предострожност у животној средини биће ојачан и бројнији, чиме ће се створити сви предуслови за остваривање пуне улоге контроле доследног спровођења закона у заштити животне средине, најавио је министар.

Семинар о ефикаснијој примени прописа у области заштите животне средине који се одржава од 25. до 27. јуна 2019. године у Бору, један је у низу које Министарство организује на бројне теме о најзначајнијим питањима заштите животне средине, у циљу јачања и стручног усавршавања инспекцијске службе у области заштите животне средине.