Ovde možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju za javne nabavke koje sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine u 2020. godini, kao i Obaveštenja o zaključenim ugovorima

Centralne javne nabavke koje sprovodi Uprava za zajedničke poslove:

Naziv tendera Dokumentacija
Osiguranje zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade – partija 1 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po okvirnom sporazumu za javnu nabavku usluga osiguranja zaposlenih – hiruške intervencije i teže bolesti za Partiju 2 Obaveštenje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru  u  Otvorenom postupku centralizovane javne nabavke CJN 8/2018 – za nabavku elektronskih komunikacioih usluga – usluge prenosa putem optičkih vlakana ( PARTIJA 2 ) Obaveštenje

Ostale nabavke koje sprovodi ministarstvo:

Naziv tendera Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda