Овде можете преузети сву потребну документацију за јавне набавке које спроводи Министарство заштите животне средине у 2020. години, као и Обавештења о закљученим уговорима

Централне јавне набавке које спроводи Управа за заједничке послове:

Назив тендера Документација
Осигурање запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде – партија 1 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму за јавну набавку услуга осигурања запослених – хирушке интервенције и теже болести за Партију 2 Обавештење
Обавештење о закљученом уговору  у  Отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 8/2018 – за набавку електронских комуникациоих услуга – услуге преноса путем оптичких влакана ( ПАРТИЈА 2 ) Обавештење

Остале набавке које спроводи министарство:

Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
Отворени поступак јавне набавке – Oрганизација догађаја за потребе Министарства заштите животне средине, број 1.2.28/2020

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговор бр 1.

Измена позива

Измена одговора бр 1

 ЗАУСТАВЉАЈУ
се до даљњег све активности
Отворени поступак јавне набавке – Сервис ИТ опреме типа IBM, редни број 1.2.8/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена позива

ЗАУСТАВЉАЈУ
се до даљњег све активности
Отворени поступак јавне набавке – Услуге измештања и трајног збрињавања опасног отпада на територији Републике Србије, редни број 1.2.12/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одговор бр. 1

Одговор бр. 2

Измена позива

ЗАУСТАВЉАЈУ
се до даљњег све активности
Јавна набавка мале вредности – Службена одећа (ветровке и прслуци) за инспекцију министарства, редни број 1.1.7/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена позива

 ЗАУСТАВЉАЈУ
се до даљњег све активности
Отворени поступак јавне набавке – Израда јединствене базе података и портала свих дозвола (решења), редни број 1.1.11/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена позива

ЗАУСТАВЉАЈУ
се до даљњег све активности
Јавна набавка – Услуге систематског прегледа за запослене, осим за инспекторе министарства, редни број 1.2.6/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена позива

ЗАУСТАВЉАЈУ
се до даљњег све активности
Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења, редни број 1.2.25/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена позива

Одговор бр 1

ЗАУСТАВЉАЈУ
се до даљњег све активности
Отворени поступак јавне набавке – Израда књиге графичког стандарда, услуга редизајна сајта министарства и сервер за хостовање, редни број 1.1.8/20

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена позива

ЗАУСТАВЉАЈУ
се до даљњег све активности