Izveštaj o sprovedinim nabavkama u 2014. godini

Ovde možete pogledati Izveštaje o sprovedenim javnim nabavkama Ministarstva i obaveštenja o sklopljenim ugovorima po Zakonu o javnim nabavkama.

 

Naziv tendera Ugovor
Javna nabavka usluga održavanja geološkog informacionogsistema – Geolissa
Javna nabavka male vrednosti – usluga Interneta
Javna nabavka dobara – dnevna i periodična štampa
 Javna nabavka dobara – pneumatika za motorna vozila
Javna nabavka naftnih derivata
Usluga registracije i osiguranja motornih vozila i čamca COMMANDER 18 PATROL“ sa lakom prikolicom
Usluge održavanja GIS-a i IMIS-a i obnavljanja licenci za potrebe Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja