Javna nabavka je pribavljanje dobara i usluga ili ustupanje izvođenja radova od strane državnog organa, organizacije, ustanove ili drugih pravnih lica koji se smatraju naručiocima, na način i pod uslovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama.

  • Javne nabavke za 2020. godinu možete pogledati na sledećoj strani.
  •  Plan javnih nabavki za 2020. godinu možete pogledati na sledećem linku

  • Kvartalni izveštaji o javnim nabavkama za 2020. godinu (I kvartal)

Arhiva

  • Javne nabavke za 2019. godinu možete pogledati ovde.
  • Javne nabavke za 2018. godinu možete pogledati ovde.
  • Javne nabavke za 2017. godinu možete pogledati ovde
  • Javne nabavke koje je sprovodilo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine možete naći na veb sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na sledećem linku.
  • Arhivu javnih nabavki koje je sprovodilo ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine možete pogledati na stranici Arhiva